Tắt mở máy bơm nước từ xa và các thiết bị khác bằng remote