Hướng dẫn lắp đặt phao chống tràn cho bồn nước !


Video hướng dẫn lắp đặt phao cơ chống tràn cho bồn nước !

Sử dụng phao cơ chống tràn khi nhà bạn cho nước sạch hay nước máy từ đồng hồ lên trực tiếp trên bồn nước ! Tránh trường hợp nước tràn gây thất thoát nước và chi phí hàng tháng khi sử dụng nước sạch nhà bạn !