Máy bơm nước hai đầu bơm – inox 304 Chuyên dụng cho giếng khoan

0

Máy bơm hai đầu

Công suất 2HP

Inox 304

Điện 220v

Hút sâu 25 mét

Đẩy Cao 45 mét

Sử dụng cho giếng khoan sài trỏ hồi hay bô hút sâu

Hút trực tiếp được 6 Khối 1/H