Dịch vụ khoan giếng gia đình miễn phí khảo sát báo giá 0931 833 458

Thịnh Phát cung cấp dịch vụ khoan giếng gia đình và công nghiệp với chi rẻ nhất tiết kiệm nhất cho khách hàng và theo đó chúng tôi sẽ tìm lấy khái thác được nguồn nước đạt nhất của địa tầng khu vực mà khách hàng đang ở !

Với nhiều năm trong lĩnh vực khoan giếng ! Và trang thiết bị hiện đại nên địa chất địa tầng của từng khu vực chúng tôi đều nắm bắt được và rành trong lòng bàn tay 

Chúng tôi chuyên khoan giếng gia đình với các địa tầng và địa hình khác nhau :

  • Khoan sâu đến 500 Mét
  • Khoan giếng gia đình tại TP.Hồ Chí Minh,Bình Dương và Đồng Nai
  • Lắp đặt giếng khoan gia đình
  • Khoan cộc nhồi khoan chống sét
  • Dịch vụ khoan tiếp địa,khoan khảo sát địa chất

Trả lời