Cách gắn lắp máy bơm nước hai đầu – máy bơm hai họng

Máy bơm nước hai đầu sử dụng cho giếng khoan gia đình ở những nơi có mực nước sâu

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy bơm nước gia đình,máy bơm hai đầu bơm,máy bơm cánh quạt kép dành cho giếng khoan và dân dụng

 

 

Trả lời