Bơm nước ly tâm 1HP ( 750W ) Hút sâu đẩy cao Vận hành êm – 0931 833 458

90